Arbatos rojus

PELYNAS (ABSINTHII HERBA)

Pelynas.